TÁPPÉNZ KALAUZ

INFORMÁCIÓS PORTÁL

KEZD?LAP

A táppénz a társadalombiztosítási gondoskodás keretében a különböz? keres?képtelenségi okok esetére biztosítja a megélhetést a jogosult számára. Rendkívül fontos el?feltétel, hogy biztosítási jogviszony álljon fenn a társadalombiztosítással.Mikor jár a táppénz?

A jogszabályok a keres?képtelenség elismert okait is meghatározzák, így különösen betegség, szülés, szoptatás, egyes esetekben ápolás esetére jár táppénz. A táppén legfeljebb arra az id?re jár, amíg az arra feljogosító körülmény fennáll, illetve egyes esetekben ennél rövidebb id?re vehet? igénybe. A táppénz ideje

A táppénz összege, kiszámítása nagymértékben függ attól, hogy mennyi az alapul szolgáló figyelembe vehet? jövedelem. A táppénz mértéke ezen alapból számolandó, azonban függ a biztosítási jogviszony hosszától, illetve a táppénz összegének fels? határától is. .

A táppénz megsz?nése vagy az abszolút id?beli korlát elérésével, vagy az arra okot adó körümlény megváltozásával következik be automatikusan.