TÁPPÉNZ KALAUZ

INFORMÁCIÓS PORTÁL

KEZDŐLAP

A táppénz a társadalombiztosítási gondoskodás keretében a különböző keresőképtelenségi okok esetére biztosítja a megélhetést a jogosult számára. Rendkívül fontos előfeltétel, hogy biztosítási jogviszony álljon fenn a társadalombiztosítással.Mikor jár a táppénz?

A jogszabályok a keresőképtelenség elismert okait is meghatározzák, így különösen betegség, szülés, szoptatás, egyes esetekben ápolás esetére jár táppénz. A táppén legfeljebb arra az időre jár, amíg az arra feljogosító körülmény fennáll, illetve egyes esetekben ennél rövidebb időre vehető igénybe. A táppénz ideje

A táppénz összege, kiszámítása nagymértékben függ attól, hogy mennyi az alapul szolgáló figyelembe vehető jövedelem. A táppénz mértéke ezen alapból számolandó, azonban függ a biztosítási jogviszony hosszától, illetve a táppénz összegének felső határától is. .

A táppénz megszűnése vagy az abszolút időbeli korlát elérésével, vagy az arra okot adó körümlény megváltozásával következik be automatikusan.