TÁPPÉNZ KALAUZ

INFORMÁCIÓS PORTÁL

TÁPPÉNZ ÖSSZEGE, KISZÁMÍTÁSA

A táppénz összege a pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem naptári napi átlaga alapján kerül megállapításra.A táppénz összege kiszámításánál a táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért fentieknek megfelelő jövedelem kerül figyelembe vételre.

Amennyiben a folyamatos biztosítási idő megszakításra került, úgy a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

Ha a biztosított az irányadó időszakban táppénzalapként meghatározott jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a táppénz a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével kerül megállapításra.

Amennyiben a táppénz jogosult fentiek szerint figyelembe vehető szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el, úgy ebben az esetben a táppénz alapja a szerződés szerinti, ennek hiányában a tényleges jövedelem.

Ha a biztosítottnak azért nem volt figyelembe vehető jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesült, a táppénz naptári napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a megállapított összegnél kedvezőbb.

A naptári év folyamán ismételten keresőképtelenné vált biztosított táppénzét a korábbi táppénzének az alapját képező kereset napi átlaga alapján kell megállapítani, ha a korábbi keresőképtelensége is az újabb keresőképtelensége első napját magában foglaló naptári évben kezdődött, és a korábbi táppénzét a fentiek szerint állapították meg.

 

 

Database connection error @ behajtas.biz